LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Informacja o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż samochodu terenowego Land Rover Defender z dnia 16.12.2022 r.

16/12/2022

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu terenowego Land Rover Defender, stanowiącego własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 16.12.2022 r.  Z uwagi na brak wpłat wadium, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Niniejszą informację wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy oraz umieszcza się […]


Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu

22/11/2022

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu


Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż samochodu terenowego Land Rover Defender

09/11/2022

Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż samochodu terenowego Land Rover Defender

Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych: świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nozdrzec”

02/06/2022

Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do Zapytania cenowego Zakres nadzorowanej inwestycji – Załącznik Nr 2 Projekt umowy – Załącznik Nr 3


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

15/03/2022

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty