I sesja Rady Gminy Nozdrzec z dnia 19 listopada 2018 r.

Rejestr Zmian: