LogoLogo

Infirmacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 12 czerwca 2020 r.

12/06/2020

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Nozdrzec obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Krośnie I informuje, co następuje:

§ 1. Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec do niżej wymienionych komisji wyborczych:

– Nr 1, w liczbie 4,

– Nr 2, w liczbie 1,

– Nr 3, w liczbie 3,

– Nr 4, w liczbie 1,

– Nr 5, w liczbie 2,

– Nr 6, w liczbie 3,

– Nr 7, w liczbie 3,

– Nr 8, w liczbie 1,

– Nr 9, w liczbie 4,

– Nr 10, w liczbie 2,

– Nr 11, w liczbie 3.

§ 2. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 09:30 w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec.

§ 3 Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Krośnie I

Kamil Konrad Janiec

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 12/06/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 12/06/2020
Data ostatniej aktualizacji 12/06/2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-06-12 14:36:19 Zobacz
Agnieszka Baran 2020-06-12 14:36:13 Zobacz
Agnieszka Baran 2020-06-12 14:26:05 Zobacz
Agnieszka Baran 2020-06-12 14:24:04 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 12/06/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 12/06/2020
Data ostatniej aktualizacji 12/06/2020
Liczba wyświetleń