» Wybory Prezydenckie 2020

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa. W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania.

Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

Jednocześnie w konsekwencji powyższego nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, w tym:

 1. wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców;
 2. nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych;
 3. lokale wyborcze pozostaną zamknięte.

Państwowa Komisja Wyborcza w składzie:

Przewodniczący Sylwester Marciniak

Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Cieślak

Zastępca Przewodniczącego Wojciech Sych

Członkowie:

Ryszard Balicki

Liwiusz Laska

Dariusz Lasocki

Maciej Miłosz

Arkadiusz Pikulik

Konrad Składowski

Rejestr Zmian:

 • 08/05/2020 o 06:38 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 08/05/2020 o 06:38 przez Agnieszka Baran

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

Komisarz Wyborczy w Krośnie I
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości gm. Nozdrzec

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu, Nozdrzec 227A, 36-245 Nozdrzec:
1.    Jarosław Stanisław Dąbrowski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Wesoła – Członek
2.    Bożena Maria Duda, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Hłudno – Członek
3.    Julia Maria Gierula, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Nozdrzec – Członek
4.    Krzysztof Karnas, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Wara – Członek
5.    Mirosław Mućka, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Krzemienna – Członek
6.    Angelika Sochacka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Wara – Członek
7.    Anna Katarzyna Szpiech, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Nozdrzec – Członek
8.    Robert Paweł Tkacz, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Wesoła – Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie, Hłudno 89, 36-245 Nozdrzec:
1.    Natalia Karolina Chorążak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA (uzupełnienie składu), zam. Krzemienna – Członek
2.    Ewa Czopor, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Hłudno – Członek
3.    Łukasz Adam Domin, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Harta – Członek
4.    Monika Katarzyna Gierlach, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MAŁGORZATY KIDAWY-BŁOŃSKIEJ, zam. Wara – Członek
5.    Agata Maria Kurdziel, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Hłudno – Członek
6.    Katarzyna Pomykała, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Wesoła – Członek
7.    Stanisław Jan Tworzydło, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Hłudno – Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Warze, Wara 247, 36-245 Nozdrzec:
1.    Justyna Katarzyna Barszczowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA (uzupełnienie składu), zam. Krzemienna – Członek
2.    Kamil Bobola, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MAŁGORZATY KIDAWY-BŁOŃSKIEJ, zam. Wara – Członek
3.    Beata Elżbieta Dańko, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Wesoła – Członek
4.    Kamila Domin, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Wara – Członek
5.    Weronika Anna Kufel, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Wesoła – Członek
6.    Monika Zofia Marszałek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Grabownica Starzeńska – Członek
7.    Mateusz Patryk Sowa, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Rzeszów – Członek
8.    Mateusz Zańko, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Wara – Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Szkoła Podstawowa w Siedliskach, Siedliska 36A, 36-245 Nozdrzec:
1.    Renata Czenczek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Siedliska – Członek
2.    Damian Grzegorz Domin, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Harta – Członek
3.    Justyna Katarzyna Kustra, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Wesoła – Członek
4.    Patrycja Aleksandra Łuc, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MAŁGORZATY KIDAWY-BŁOŃSKIEJ, zam. Wara – Członek
5.    Anetta Skubisz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Wara – Członek
6.    Agnieszka Sabina Sokołowska-Mazur, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA (uzupełnienie składu), zam. Jabłonka – Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Dom Strażaka w Hucie Poręby, Huta Poręby 30B, 36-245 Nozdrzec:
1.    Jan Bobola, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MAŁGORZATY KIDAWY-BŁOŃSKIEJ, zam. Wara – Członek
2.    Piotr Józef Chromiak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Nozdrzec – Członek
3.    Lucjan Skubisz, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Wara – Członek
4.    Karolina Sycz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA (uzupełnienie składu), zam. Siedliska – Członek
5.    Zofia Sycz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Siedliska – Członek
6.    Sławomir Robert Tyczka, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Krzywe – Członek
7.    Stanisław Łukasz Zabój, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Nozdrzec – Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach, Izdebki 362, 36-203 Izdebki:
1.    Agnieszka Baran, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Izdebki – Członek
2.    Dorota Maria Dąbrowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Wesoła – Członek
3.    Klaudia Brygida Dobosz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA (uzupełnienie składu), zam. Izdebki – Członek
4.    Karolina Mazur, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MAŁGORZATY KIDAWY-BŁOŃSKIEJ, zam. Wara – Członek
5.    Sylwia Prokop, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Nozdrzec – Członek
6.    Krzysztof Józef Tomoński, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Izdebki – Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach, Izdebki 362, 36-203 Izdebki:
1.    Lidia Czenczek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Wesoła – Członek
2.    Wojciech Dąbrowski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Wesoła – Członek
3.    Ryszard Stanisław Kłodowski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA (uzupełnienie składu), zam. Dydnia – Członek
4.    Joanna Ewa Niemiec, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Wara – Członek
5.    Witold Maciej Ochała, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Izdebki – Członek
6.    Izabela Gabriela Skotnicka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Hłudno – Członek
7.    Ewelina Szewczyk-Hajduk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Wara – Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, Dom Strażaka w Izdebkach Rudawcu, Izdebki, Rudawiec 714A, 36-203 Izdebki:
1.    Stanisława Helena Karnas, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA (uzupełnienie składu), zam. Dynów – Członek
2.    Angelina Barbara Kuś, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MAŁGORZATY KIDAWY-BŁOŃSKIEJ, zam. Nozdrzec – Członek
3.    Sebastian Paweł Maślak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Izdebki – Członek
4.    Beata Skotnicka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Wara – Członek
5.    Aleksandra Starzak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Wesoła – Członek
6.    Jadwiga Barbara Wilk-Kosztyła, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Wesoła – Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej, Wesoła 401, 36-233 Wesoła:
1.    Joanna Maria Dudek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Wesoła – Członek
2.    Wioleta Katarzyna Dudek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Wesoła – Członek
3.    Dorota Maria Kociuba, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Nozdrzec – Członek
4.    Tomasz Michał Marchel, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Wesoła – Członek
5.    Andrzej Piotr Ogrodnik, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Wesoła – Członek
6.    Wioletta Paulina Sowa, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Wesoła – Członek
7.    Katarzyna Barbara Wanic-Głuszyk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Wara – Członek
8.    Ewa Małgorzata Wójcik, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MAŁGORZATY KIDAWY-BŁOŃSKIEJ, zam. Wara – Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10, Dom Strażaka w Wesołej Magierowie, Wesoła, Magierów 555, 36-233 Wesoła:
1.    Aneta Bobola, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MAŁGORZATY KIDAWY-BŁOŃSKIEJ, zam. Domaradz – Członek
2.    Dominika Drąg, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Rzeszów – Członek
3.    Aneta Sobota, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Grabownica Starzeńska – Członek
4.    Anna Monika Tomoń-Osetek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Wesoła – Członek
5.    Maria Stanisława Twarda, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Wesoła – Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wesołej, Wesoła, Ujazdy 607, 36-233 Wesoła:
1.    Paweł Brodacki, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Wesoła – Członek
2.    Józef Gratkowski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MAŁGORZATY KIDAWY-BŁOŃSKIEJ, zam. Wesoła – Członek
3.    Karolina Lidia Kozdraś, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Wesoła – Członek
4.    Aleksandra Teresa Skotnicka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Wara – Członek
5.    Ewa Stanisławczyk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Wesoła – Członek

Rejestr Zmian:

 • 20/04/2020 o 12:52 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 20/04/2020 o 12:47 przez Agnieszka Baran

Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Nozdrzec obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Krośnie I informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16 kwietnia 2020 r. do godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec do niżej wymienionych komisji wyborczych:

– Nr 1, w liczbie 6,

– Nr 2, w liczbie 3,

– Nr 3, w liczbie 5,

– Nr 4, w liczbie 3,

– Nr 5, w liczbie 3,

– Nr 6, w liczbie 5,

– Nr 7, w liczbie 6,

– Nr 8, w liczbie 3,

– Nr 9, w liczbie 5,

– Nr 10, w liczbie 3,

– Nr 11, w liczbie 4.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec.

§ 3.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 Komisarz Wyborczy w Krośnie I

 Kamil Konrad Janiec

Rejestr Zmian:

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 9 kwietnia 2020 roku

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 9 kwietnia 2020 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Wójt Gminy Nozdrzec podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 Nozdrzec Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu, Nozdrzec 227A, 36-245 Nozdrzec

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2 Hłudno Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie, Hłudno 89, 36-245 Nozdrzec

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3 Wara Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Warze, Wara 247, 36-245 Nozdrzec

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4 Siedliska, Wołodź Szkoła Podstawowa w Siedliskach, Siedliska 36A, 36-245 Nozdrzec
5 Huta Poręby Dom Strażaka w Hucie Poręby, Huta Poręby 30B, 36-245 Nozdrzec

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6 Izdebki od nr 1 do nr 373 Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach, Izdebki 362, 36-203 Izdebki
7 Izdebki od nr 374 do nr 683 Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach, Izdebki 362, 36-203 Izdebki
8 Izdebki Rudawiec nr od 684 do końca Dom Strażaka w Izdebkach Rudawcu, Izdebki, Rudawiec 714A, 36-203 Izdebki

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

9 Wesoła od nr 1 do nr 527 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej, Wesoła 401, 36-233 Wesoła

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

10 Wesoła Magierów nr od nr 528 do nr 574 Dom Strażaka w Wesołej Magierowie, Wesoła, Magierów 555, 36-233 Wesoła
11 Wesoła Ujazdy, Ryta Górka nr od 575 do końca Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wesołej, Wesoła, Ujazdy 607, 36-233 Wesoła

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
b) całkowitej niezdolności do pracy,
c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,
d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Krośnie I najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 5 maja 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Nozdrzec najpóźniej do dnia 4 maja 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 10 maja 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Wójt Gminy Nozdrzec

Stanisław ŻELAZNOWSKI

Rejestr Zmian:

 • 09/04/2020 o 09:30 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 09/04/2020 o 09:30 przez Agnieszka Baran

Informacja na temat zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zgodnie z art. art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędów gmin.

W celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, informujemy, że w związku ograniczeniem pracy urzędu i nieprzyjmowaniem klientów, zgłoszenia kandydatów na członków komisji można dostarczyć najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu,

1. w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ugn@nozdrzec.pl. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

2. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urząd Gminy Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224. Informujemy,  że wpływająca do urzędu korespondencja poddawana jest dwudniowej kwarantannie i data wpływu korespondencji jest tożsama z datą zakończenia tego okresu.

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

 • uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
 • potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 13 4398020 wewn. 34

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z 26 marca 2020 roku

Rejestr Zmian:

Głosowanie przez pełnomocnika

Pełnomocnictwa do głosowania w wyborach może udzielić:

 • osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika wyłączone jest w przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego),
 • osoba, która najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 rok życia.

Pełnomocnikiem do głosowania w wyborach może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania (jeżeli osoba ta zmieniła miejsce pobytu przed dniem wyborów i wystąpiła do właściwego urzędu gminy o zaświadczenie o prawie do głosowania).

Pełnomocnikiem nie może być:

 • osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,
 • mąż zaufania (reprezentant kandydata w komisji wyborczej),
 • kandydat w danych wyborach.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania można złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224.

Wniosek można złożyć od dnia wejścia w życie aktu o zarządzeniu wyborów, nie później jednak niż do 10. dnia przed dniem wyborów. Za datę wniesienia wniosku przyjmuje się dzień jego wpływu do urzędu gminy.

Co do zasady można być pełnomocnikiem do głosowania w wyborach tylko jednej osoby.  Wyjątkiem od tej zasady jest przyjęcie pełnomocnictwa od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępny (dzieci, wnuki, prawnuki), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Do wniosku o sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania należy załączyć:

 • pisemną zgodę osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa,
 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania (nie dotyczy osób, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 rok życia)
 • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem (w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania i przepisy szczególne dotyczące danych wyborów przewidują możliwość uzyskania takiego zaświadczenia)
 • kopię dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, w stosunku przysposobienia/opieki/kurateli (dotyczy osób, pomiędzy którymi istnieje stosunek przysposobienia, opieki, kurateli),
 • dowód osobisty do wglądu.

Jeżeli wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu, wniosek podpisuje osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania. Wolę udzielenia pełnomocnictwa przez wyborcę niemogącego lub nieumiejącego złożyć podpisu stwierdza przez złożenie własnego podpisu upoważniony pracownik urzędu gminy, o ile wola wyborcy została potwierdzona w sposób niebudzący wątpliwości.

Złożony wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach weryfikowany jest pod względem formalnym. Jeżeli jest niekompletny (np. brak orzeczenia o stopniu niepełnosprawności), organ wzywa wyborcę do usunięcia wad w ciągu 3 dni. Nieusunięcie wad w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania będzie skutkować odmową sporządzenia aktu pełnomocnictwa.

Jeżeli wniosek spełnia wszystkie wymagania formalne (został uzupełniony po wezwaniu), upoważniony pracownik urzędu gminy niezwłocznie uzgadnia z wyborcą lub osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa. W razie braku uzgodnienia terminu termin wyznacza wójt lub inny upoważniony pracownik urzędu gminy. W przypadku gdy w uzgodnionym lub wyznaczonym terminie sporządzenie aktu pełnomocnictwa nie jest możliwe z powodu nieobecności wyborcy, wniosek pozostawia się bez rozpoznania w aktach sprawy.

Wyborca, udzielając pełnomocnictwa, składa podpis na przygotowanych projektach aktu pełnomocnictwa w obecności wójta lub innego upoważnionego pracownika urzędu gminy, który potwierdza ten fakt przez złożenie własnego podpisu. Wolę udzielenia pełnomocnictwa przez wyborcę niemogącego lub nieumiejącego złożyć podpisu stwierdza przez złożenie własnego podpisu upoważniony pracownik urzędu gminy, o ile wola wyborcy została potwierdzona w sposób niebudzący wątpliwości.

Akt pełnomocnictwa przeznaczony dla osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, doręcza się tej osobie w miejscu jego sporządzenia albo, w zależności od wskazania w zgodzie na przyjęcie pełnomocnictwa, pozostawia do odbioru w urzędzie gminy lub doręcza pod wskazany adres. W razie niewskazania miejsca doręczenia pełnomocnictwa lub nieobecności osoby, która wyraziła zgodę na jego przyjęcie, przy sporządzaniu aktu pełnomocnictwa, akt ten pozostawia się do odbioru w urzędzie gminy.

Pełnomocnictwo do głosowania w wyborach można cofnąć. W tym celu należy złożyć,najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, stosowne oświadczenie Wójtowi Gminy Nozdrzec. Można również doręczyć takie oświadczenie właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania. Pełnomocnictwa nie można cofnąć, jeżeli pełnomocnik oddał już głos w wyborach.

Pełnomocnictwo udzielne jest na czas wyborów, do głosowania w których ustanowi się pełnomocnika. „Kończy się” w przypadku jego cofnięcia lub wygaśnięcia.

Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:

 • śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika (tj. pozbawienia praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawienia praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, ubezwłasnowolnienia prawomocnym orzeczeniem sądu),
 • gdy pełnomocnik nie jest wpisany do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub nie posiada zaświadczenia o prawie do głosowania,
 • gdy pełnomocnik wchodzi w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,
 • gdy pełnomocnik jest mężem zaufania,
 • gdy pełnomocnik jest kandydatem w danych wyborach,
 • wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania,
 • po zakończeniu się głosowania w wyborach, do których pełnomocnictwo zostało udzielone.

Udzielnie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach jest nieodpłatne.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Rejestr Zmian:

 • 03/03/2020 o 08:02 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 03/03/2020 o 08:02 przez Agnieszka Baran

Uchwała nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju

Rejestr Zmian:

 • 03/03/2020 o 06:52 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 03/03/2020 o 06:52 przez Agnieszka Baran

Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

Rejestr Zmian:

 • 03/03/2020 o 06:49 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 03/03/2020 o 06:49 przez Agnieszka Baran