LogoLogo

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

20/04/2020

Komisarz Wyborczy w Krośnie I
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości gm. Nozdrzec

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu, Nozdrzec 227A, 36-245 Nozdrzec:
1.    Jarosław Stanisław Dąbrowski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Wesoła – Członek
2.    Bożena Maria Duda, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Hłudno – Członek
3.    Julia Maria Gierula, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Nozdrzec – Członek
4.    Krzysztof Karnas, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Wara – Członek
5.    Mirosław Mućka, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Krzemienna – Członek
6.    Angelika Sochacka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Wara – Członek
7.    Anna Katarzyna Szpiech, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Nozdrzec – Członek
8.    Robert Paweł Tkacz, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Wesoła – Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie, Hłudno 89, 36-245 Nozdrzec:
1.    Natalia Karolina Chorążak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA (uzupełnienie składu), zam. Krzemienna – Członek
2.    Ewa Czopor, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Hłudno – Członek
3.    Łukasz Adam Domin, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Harta – Członek
4.    Monika Katarzyna Gierlach, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MAŁGORZATY KIDAWY-BŁOŃSKIEJ, zam. Wara – Członek
5.    Agata Maria Kurdziel, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Hłudno – Członek
6.    Katarzyna Pomykała, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Wesoła – Członek
7.    Stanisław Jan Tworzydło, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Hłudno – Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Warze, Wara 247, 36-245 Nozdrzec:
1.    Justyna Katarzyna Barszczowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA (uzupełnienie składu), zam. Krzemienna – Członek
2.    Kamil Bobola, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MAŁGORZATY KIDAWY-BŁOŃSKIEJ, zam. Wara – Członek
3.    Beata Elżbieta Dańko, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Wesoła – Członek
4.    Kamila Domin, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Wara – Członek
5.    Weronika Anna Kufel, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Wesoła – Członek
6.    Monika Zofia Marszałek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Grabownica Starzeńska – Członek
7.    Mateusz Patryk Sowa, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Rzeszów – Członek
8.    Mateusz Zańko, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Wara – Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Szkoła Podstawowa w Siedliskach, Siedliska 36A, 36-245 Nozdrzec:
1.    Renata Czenczek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Siedliska – Członek
2.    Damian Grzegorz Domin, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Harta – Członek
3.    Justyna Katarzyna Kustra, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Wesoła – Członek
4.    Patrycja Aleksandra Łuc, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MAŁGORZATY KIDAWY-BŁOŃSKIEJ, zam. Wara – Członek
5.    Anetta Skubisz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Wara – Członek
6.    Agnieszka Sabina Sokołowska-Mazur, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA (uzupełnienie składu), zam. Jabłonka – Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Dom Strażaka w Hucie Poręby, Huta Poręby 30B, 36-245 Nozdrzec:
1.    Jan Bobola, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MAŁGORZATY KIDAWY-BŁOŃSKIEJ, zam. Wara – Członek
2.    Piotr Józef Chromiak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Nozdrzec – Członek
3.    Lucjan Skubisz, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Wara – Członek
4.    Karolina Sycz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA (uzupełnienie składu), zam. Siedliska – Członek
5.    Zofia Sycz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Siedliska – Członek
6.    Sławomir Robert Tyczka, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Krzywe – Członek
7.    Stanisław Łukasz Zabój, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Nozdrzec – Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach, Izdebki 362, 36-203 Izdebki:
1.    Agnieszka Baran, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Izdebki – Członek
2.    Dorota Maria Dąbrowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Wesoła – Członek
3.    Klaudia Brygida Dobosz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA (uzupełnienie składu), zam. Izdebki – Członek
4.    Karolina Mazur, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MAŁGORZATY KIDAWY-BŁOŃSKIEJ, zam. Wara – Członek
5.    Sylwia Prokop, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Nozdrzec – Członek
6.    Krzysztof Józef Tomoński, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Izdebki – Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach, Izdebki 362, 36-203 Izdebki:
1.    Lidia Czenczek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Wesoła – Członek
2.    Wojciech Dąbrowski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Wesoła – Członek
3.    Ryszard Stanisław Kłodowski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA (uzupełnienie składu), zam. Dydnia – Członek
4.    Joanna Ewa Niemiec, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Wara – Członek
5.    Witold Maciej Ochała, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Izdebki – Członek
6.    Izabela Gabriela Skotnicka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Hłudno – Członek
7.    Ewelina Szewczyk-Hajduk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Wara – Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, Dom Strażaka w Izdebkach Rudawcu, Izdebki, Rudawiec 714A, 36-203 Izdebki:
1.    Stanisława Helena Karnas, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA (uzupełnienie składu), zam. Dynów – Członek
2.    Angelina Barbara Kuś, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MAŁGORZATY KIDAWY-BŁOŃSKIEJ, zam. Nozdrzec – Członek
3.    Sebastian Paweł Maślak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Izdebki – Członek
4.    Beata Skotnicka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Wara – Członek
5.    Aleksandra Starzak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Wesoła – Członek
6.    Jadwiga Barbara Wilk-Kosztyła, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Wesoła – Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej, Wesoła 401, 36-233 Wesoła:
1.    Joanna Maria Dudek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Wesoła – Członek
2.    Wioleta Katarzyna Dudek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Wesoła – Członek
3.    Dorota Maria Kociuba, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Nozdrzec – Członek
4.    Tomasz Michał Marchel, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Wesoła – Członek
5.    Andrzej Piotr Ogrodnik, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Wesoła – Członek
6.    Wioletta Paulina Sowa, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Wesoła – Członek
7.    Katarzyna Barbara Wanic-Głuszyk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Wara – Członek
8.    Ewa Małgorzata Wójcik, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MAŁGORZATY KIDAWY-BŁOŃSKIEJ, zam. Wara – Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10, Dom Strażaka w Wesołej Magierowie, Wesoła, Magierów 555, 36-233 Wesoła:
1.    Aneta Bobola, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MAŁGORZATY KIDAWY-BŁOŃSKIEJ, zam. Domaradz – Członek
2.    Dominika Drąg, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Rzeszów – Członek
3.    Aneta Sobota, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Grabownica Starzeńska – Członek
4.    Anna Monika Tomoń-Osetek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Wesoła – Członek
5.    Maria Stanisława Twarda, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Wesoła – Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wesołej, Wesoła, Ujazdy 607, 36-233 Wesoła:
1.    Paweł Brodacki, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Wesoła – Członek
2.    Józef Gratkowski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MAŁGORZATY KIDAWY-BŁOŃSKIEJ, zam. Wesoła – Członek
3.    Karolina Lidia Kozdraś, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Wesoła – Członek
4.    Aleksandra Teresa Skotnicka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Wara – Członek
5.    Ewa Stanisławczyk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Wesoła – Członek

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 20/04/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 20/04/2020
Data ostatniej aktualizacji 20/04/2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-04-20 14:47:18 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 20/04/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 20/04/2020
Data ostatniej aktualizacji 20/04/2020
Liczba wyświetleń