Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Rejestr Zmian:

  • 10/09/2019 o 12:31 przez Agnieszka Baran
  • 10/09/2019 o 12:31 przez Agnieszka Baran (displayed above)