LogoLogo

Informacja o wyniku pierwszego przetargu

30/11/2021

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec, został przeprowadzony 22 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki:

  • nr 331 o pow. 0,1310 ha, położona w miejscowości Wara, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00060848/8. Komisja dopuściła do przetargu 1 osobę. Cena wywoławcza wynosiła 1.759,00 zł, natomiast cena osiągnięta w przetargu to 1.779,00 zł. Nabywcą został Tomasz Gajewczyk.
  • nr 749/2 o pow. 0,0085 ha, położona w miejscowości Wara, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00037772/4. Komisja dopuściła do przetargu 1 osobę. Cena wywoławcza wynosiła 3.580,00 zł, natomiast cena osiągnięta w przetargu to 3.620,00 zł. Nabywcą został Tomasz Gajewczyk.
  • nr 1041 o pow. 0,3250 ha, położona w miejscowości Wara, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00037772/4. Komisja dopuściła do przetargu 4 osoby. Cena wywoławcza wynosiła 5.432,00 zł, natomiast cena osiągnięta w przetargu to 13.152,00 zł. Nabywcą została Aleksandra Fudali.
  • nr 2579 o pow. 0,2103 ha, położona w miejscowości Wara, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00037772/4. Komisja dopuściła do przetargu 2 osoby. Cena wywoławcza wynosiła 2.198,00 zł, natomiast cena osiągnięta w przetargu to 2.228,00 zł. Nabywcą został Paweł Łanik.
  • nr 1920/12 o pow. 1,0654 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00035787/8. Komisja dopuściła do przetargu 1 osobę. Cena wywoławcza wynosiła 86.623,00 zł (w tym 23% podatek VAT), natomiast cena osiągnięta w przetargu to 87.493,00 zł ( w tym 23% podatek VAT w kwocie 16.361,00 zł). Nabywcą została Maria Socha.

Niniejszą informacje umieszcza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz na stronie http://bip1.nozdrzec.pl/.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 30/11/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 30/11/2021
Data ostatniej aktualizacji 30/11/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-11-30 14:26:40 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 30/11/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 30/11/2021
Data ostatniej aktualizacji 30/11/2021
Liczba wyświetleń