» Przetargi na nieruchomości 2021

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020. poz. 1990) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
 

Wesoła

 

951

R-IVb-0,74

R-V-0,03

N-0,10

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 195,14
 

8857

Ps-IV-0,07 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 16,61
967 R-Iab-0,04 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 14,08

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 1 lutego 2021 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 11.01.2021 r. do 01.02. 2021 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 12/01/2021 o 07:07 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 12/01/2021 o 07:07 przez Agnieszka Baran

Informacja o wyniku przetargu

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działki nr 2812 o pow. 0,1306 ha, położonej w miejscowości Izdebki, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00035788/5, został przeprowadzony 7 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec i zakończył się wynikiem negatywnym.

Rejestr Zmian:

 • 11/01/2021 o 12:35 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 11/01/2021 o 12:35 przez Agnieszka Baran

Informacja o wyniku przetargu

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 7 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki:

 • nr 5159 o pow. 0,37 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00062264/4. Komisja przetargowa dopuściła do przetargu 1 osobę. Cena wywoławcza wynosiła 4.546,00 zł natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 4.596,00 zł. Nabywcą został Damian Majda.
 • nr 10137 o pow. 0,33 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00036070/6. Komisja przetargowa dopuściła do przetargu 1 osobę. Cena wywoławcza wynosiła 4.140,00 zł natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 4.190,00 zł. Nabywcą został Damian Majda
 • nr 9828 o pow. 0,23 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której  w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00036070/6. Komisja przetargowa dopuściła do przetargu 1 osobę. Cena wywoławcza wynosiła 3.492,00 zł natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 3.532,00 zł. Nabywcą został Zdzisław Gładysz.
 • nr 9827 o pow. 0,25 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00058513/4. Komisja przetargowa dopuściła do przetargu 1 osobę. Cena wywoławcza wynosiła 3.780,00 zł natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 3.820,00 zł. Nabywcą został Zdzisław Gładysz.
 • nr 9967 o pow. 0,41 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00037136/4. Komisja przetargowa dopuściła do przetargu 3 osoby. Cena wywoławcza wynosiła 4.731,00 zł natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 8.200,00 zł. Nabywcą został Zdzisław Gładysz.
 • nr 9968 o pow. 0,26 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00037136/4. Komisja przetargowa dopuściła do przetargu 3 osoby. Cena wywoławcza wynosiła 3.066,00 zł natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 5.200,00 zł. Nabywcą został Zdzisław Gładysz.
 • nr 10208 o pow. 0,24 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00036070/6. Komisja przetargowa dopuściła do przetargu 3 osoby. Cena wywoławcza wynosiła 2.844,00 zł natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 3.200,00 zł. Nabywcą został Jacek Barć.
 • nr 765 o pow. 0,11 ha, położona w miejscowości Izdebki, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00035788/5. Komisja przetargowa dopuściła do przetargu 1 osobę. Cena wywoławcza wynosiła 1.500,00 zł natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 1.520,00 zł. Nabywcą został Henryk Szerszeń.
 • nr 779 o pow. 0,22 ha, położona w miejscowości Izdebki, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00035788/5. Komisja przetargowa dopuściła do przetargu 1 osobę. Cena wywoławcza wynosiła 2.688,00 zł natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 2.718,00 zł. Nabywcą został Henryk Szerszeń.
 • nr 5154/1 o pow. 0,04 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00036070/6. Komisja przetargowa dopuściła do przetargu 11 osób. Cena wywoławcza wynosiła 624,00 zł natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 634,00 zł. Nabywcą zostali : Ireneusz Worek, Henryk Wachel, Jacek Barnuś, Lucyna Kudła, Agnieszka Pęcherek Draguła, Beata Dąbrowska, Grzegorz Żebrak, Józef Barnuś, Ryszard Majda, Jerzy Pomykała, Maria Sowa.

Rejestr Zmian:

Informacja o wyniku przetargu

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 7 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki:

 • nr 2135 o pow. 0,3737 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00067872/4,
 • nr 5133 o pow. 0,16 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00062740/5,
 • nr 5152 o pow. 0,11 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00036070/6,
 • nr 2134 o pow. 0,1104 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00024871/4,
 • nr 364/3 o pow. 0,3001 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00035787/8,
 • nr 8605 o pow. 0,15 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00036070/6,

zakończył się wynikiem negatywnym.

Rejestr Zmian:

 • 08/01/2021 o 09:10 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 08/01/2021 o 09:10 przez Agnieszka Baran