Logo

Ostatnio dodane informacje

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w dniu 27 października

23/09/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony, który odbędzie się w dniu 27 października 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok. Nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będące własnością Gminy Nozdrzec działka nr 2811 o pow. 0,1779 ha, położona w Izdebkach, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00043199/8. Cena wywoławcza […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy

23/09/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Działka nr 6869, R, kl. IVb, o powierzchnia […]


Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

16/09/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się w dniu 20 października 2021 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec: Nr 400 o pow. 1,3767 ha, położona w Hłudnie, teren rolniczy i lasów, księga wieczysta KS1B/00065910/9, cena wywoławcza  wynosi 19.357,00 […]


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

02/09/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego: działka nr 331 o pow. 0,1310 ha, położona w miejscowości Wara, nieobjęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec, niezabudowana, teren potencjalnych dolesień, księga wieczysta KS1B/00060848/8, cena wywoławcza wynosi 1.759,00 zł, działka nr 749/2 o […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 1 września 2021 r.

01/09/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Działkę nr 9198, R, kl. IVb, o powierzchni […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 24 sierpnia 2021 r.

24/08/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Działkę nr 5981/6, R, kl. V, powierzchnia 0,30 […]


Piąty przetarg nieograniczony na 27 września 2021

24/08/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza piąty przetarg nieograniczony, który odbędzie się w dniu 27 września 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok. Nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będące własnością Gminy Nozdrzec nr 364/3 o pow. 0,3001 ha, położona w Nozdrzcu, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00035787/8, cena wywoławcza wynosi 9.386,00 […]


Trzeci przetarg nieograniczony na 27 września 2021

24/08/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza trzeci przetarg nieograniczony, który odbędzie się w dniu 27 września 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok. Nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będące własnością Gminy Nozdrzec nr 1427 o pow. 0,22 ha, położona w Izdebkach niezabudowana, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00035788/5, cena nieruchomości wynosi 2.649,00 zł, wadium […]


Drugi przetarg nieograniczony na 27 września 2021

24/08/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza drugi przetarg nieograniczony, który odbędzie się w dniu 27 września 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok. Nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będące własnością Gminy Nozdrzec nr 196 o pow. 0,8848 ha, położona w Hucie Poręby, zabudowana budynkiem byłej szkoły, księga wieczysta KS1B/00020769/8. Cena wywoławcza wynosi 185.650,00 zł, […]


Informacja o wyniku pierwszego przetargu na sprzedaż działek z dnia 16 sierpnia 2021

23/08/2021

Informacja o wyniku pierwszego przetargu Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 16 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki: nr 134 o pow. 0,16 ha, położona w miejscowości Izdebki, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest […]