LogoLogo

Informacja o wyniku pierwszego przetargu

27/10/2021

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 20 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki:

  • nr 400 o pow. 1,3767 ha, położona w Hłudnie, niezabudowana, teren rolniczy i lasów, księga wieczysta KS1B/00065910/9. Cena wywoławcza wyniosła 19.357,00 zł, (w tym 23% podatek VAT od drzewostanu w kwocie 587,00 zł), natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 23.200,00 zł (w tym 23% podatek VAT od drzewostanu w kwocie 587,00 zł). Nabywcą został Jerzy Majda.
  • nr 2793 o pow. 1,0031 ha, położona w Hłudnie, niezabudowana, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00065910/9. Cena wywoławcza wyniosła 12.440,00 zł (w tym 23% podatek VAT od drzewostanu w kwocie 104,00 zł), natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 12.770,00 zł (w tym 23% podatek VAT od drzewostanu w kwocie 104,00 zł). Nabywcą został Łukasz Barć.
  • nr 9600 o pow. 0,44 ha, położona w Izdebkach, niezabudowana, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00035788/5. Cena wywoławcza wyniosła 5.336,00 zł (w tym 23% podatek VAT od drzewostanu w kwocie 104,00 zł), natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 5.396,00 zł (w tym 23% podatek VAT od drzewostanu w kwocie 104,00 zł). Nabywcą został Łukasz Barć.

Niniejszą informacje umieszcza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz na stronie BIP.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 27/10/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 27/10/2021
Data ostatniej aktualizacji 27/10/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-10-27 13:43:40 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 27/10/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 27/10/2021
Data ostatniej aktualizacji 27/10/2021
Liczba wyświetleń