LogoLogo

Informacja o wyniku przetargów na działki położone w Izdebkach

26/05/2021

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Nozdrzec, zostały przeprowadzone 18 maja 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki:

  • nr 21/1 o pow. 0,65 ha, położona w miejscowości Izdebki, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00035788/5, komisja przetargowa dopuściła do przetargu 1 osobę.

Cena wywoławcza wynosiła 8.705,00 zł, natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 8.795,00 zł. Nabywcą został Łukasz Barć.

  • nr 295 o pow. 0,17 ha, położona w miejscowości Izdebki, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00035788/5, komisja przetargowa dopuściła do przetargu 1 osobę.

Cena wywoławcza wynosiła 2.145,00 zł, natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 2.175,00 zł. Nabywcą został Tomasz Winnicki.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości publikując ją w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszając ją na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu na okres 7 dni.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 26/05/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 26/05/2021
Data ostatniej aktualizacji 26/05/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-05-26 08:32:10 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 26/05/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 26/05/2021
Data ostatniej aktualizacji 26/05/2021
Liczba wyświetleń