LogoLogo

Informacja o wyniku przetargu – Land Rover Defender

06/02/2023

Informacja o wyniku trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż samochodu terenowego Land Rover Defender, z dnia 06.02.2023 r.

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu terenowego Land Rover Defender stanowiącego własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 06.02.2023 r.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Wadium zostało wpłacone w terminie przez trzech uczestników. W licytacji udział wzięli dwaj z ww. uczestników. Po przeprowadzeniu licytacji, samochód terenowy marki LAND ROVER Defender 2.5 TD MR’94 90 TDi, o numerze rejestracyjnym: RBR 07MS, został sprzedany Panu Jackowi Dziankowskiemu występującemu w imieniu: Firma Handlowo-Usługowa ITP Dziankowski Jacek, ul. Dworcowa 81 m. 17, 10-437 Olsztyn, NIP 7391048031 za kwotę 49 200,00 zł brutto (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100 brutto).

Niniejszą informację wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy oraz umieszcza się na stronie internetowej.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 06/02/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 06/02/2023
Data ostatniej aktualizacji 06/02/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2023-02-06 15:02:44 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 06/02/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 06/02/2023
Data ostatniej aktualizacji 06/02/2023
Liczba wyświetleń