LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Zawiadomienie o zmianie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Dostawa i montaż wirtualnej strzelnicy — systemu szkoleniowo- treningowego umożliwiającego prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży”

15/09/2023

Zawiadomienie o zmianie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Dostawa i montaż wirtualnej strzelnicy — systemu szkoleniowo- treningowego umożliwiającego prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży”


Zawiadomienie o zmianie wyboru najkorzystniejszej oferty na postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Usługa odbioru, pakowania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nozdrzec w 2023 r.”

23/08/2023

Zawiadomienie o zmianie wyboru najkorzystniejszej oferty na postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Usługa odbioru, pakowania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nozdrzec w 2023 r.”


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Dostawa i montaż wirtualnej strzelnicy — systemu szkoleniowo- treningowego umożliwiającego prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży”

21/08/2023

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Dostawa i montaż wirtualnej strzelnicy — systemu szkoleniowo- treningowego umożliwiającego prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży”.


Zawiadomienie o zmianie wyboru najkorzystniejszej oferty na postępowanie o udzielenie zamówienia „Usługa odbioru, pakowania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nozdrzec w 2023 r.”

21/08/2023

Zawiadomienie o zmianie wyboru najkorzystniejszej oferty na postępowanie o udzielenie zamówienia „Usługa odbioru, pakowania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nozdrzec w 2023 r.”

Informacja o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż samochodu specjalnego – pożarniczego marki STAR 244 z dnia 27.03.2023 r.

27/03/2023

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu specjalnego – pożarniczego marki STAR 244 stanowiącego własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 27.03.2023 r. Z uwagi na brak wpłat wadium, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Niniejszą informację wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy oraz […]


Informacja o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż samochodu specjalnego – pożarniczego marki STAR 244 z dnia 10 lutego 2023 r.

10/02/2023

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu specjalnego – pożarniczego marki STAR 244 stanowiącego własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 10.02.2023 r.          Z uwagi na brak wpłat wadium, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Niniejszą informację wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy […]


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kruszywa dla potrzeb Gminy Nozdrzec

09/02/2023

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w wartości nieprzekraczającej 130 000 zł pn.: „Dostawa kruszywa dla potrzeb Gminy Nozdrzec”, Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty nr 1, złożonej przez: Polgrys Kruszywa Sp. z o. o. Sp. k., ul. Dominikańska 25, 35-041 Rzeszów, NIP 8133666794 Cena wybranej oferty wynosi: 153 064,89 […]