LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Informacja o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż samochodu specjalnego – pożarniczego marki STAR 244 z dnia 27.03.2023 r.

27/03/2023

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu specjalnego – pożarniczego marki STAR 244 stanowiącego własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 27.03.2023 r. Z uwagi na brak wpłat wadium, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Niniejszą informację wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy oraz […]


Informacja o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż samochodu specjalnego – pożarniczego marki STAR 244 z dnia 10 lutego 2023 r.

10/02/2023

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu specjalnego – pożarniczego marki STAR 244 stanowiącego własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 10.02.2023 r.          Z uwagi na brak wpłat wadium, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Niniejszą informację wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy […]


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kruszywa dla potrzeb Gminy Nozdrzec

09/02/2023

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w wartości nieprzekraczającej 130 000 zł pn.: „Dostawa kruszywa dla potrzeb Gminy Nozdrzec”, Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty nr 1, złożonej przez: Polgrys Kruszywa Sp. z o. o. Sp. k., ul. Dominikańska 25, 35-041 Rzeszów, NIP 8133666794 Cena wybranej oferty wynosi: 153 064,89 […]


Informacja o wyniku przetargu – Land Rover Defender

06/02/2023

Informacja o wyniku trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż samochodu terenowego Land Rover Defender, z dnia 06.02.2023 r. Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu terenowego Land Rover Defender stanowiącego własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 06.02.2023 r. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Wadium zostało wpłacone w terminie […]


Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu terenowego marki LAND Rover Defender 2.5 TD MR’94 90 TDi

24/01/2023

Zał. Nr 2 – Projekt protokołu przekazania samochodu Zał. Nr 1 – Projekt umowy sprzedaży samochodu Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu Dokumentacja zdjęciowa samochodu


Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu specjalnego-pożarniczego marki STAR 244

24/01/2023

Zał. Nr 2 – Projekt protokołu przekazania samochodu Zał. Nr 1 – Projekt umowy sprzedaży samochodu Ogłoszenie o ustnym przetargu BIP Dokumentacja zdjęciowa


Zapytanie cenowe – dostawa kruszywa dla potrzeb Gminy Nozdrzec

19/01/2023

Zapytanie cenowe dostawa kruszywa dla potrzeb Gminy Nozdrzec (pdf) Załącznik Nr 1 – formularz oferty (odt) Załącznik Nr 2 – projekt umowy (pdf)