Jednolity uchwały nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP oraz do Parlamentu Europejskiego

Rejestr Zmian:

  • 30/08/2019 o 09:23 przez Agnieszka Baran
  • 30/08/2019 o 09:23 przez Agnieszka Baran (displayed above)