LogoLogo

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOZDRZCU Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU

03/11/2016

O B W I E S Z C Z E N I E

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOZDRZCU

Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU

 

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członków rady sołeckiej.

 

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1  pkt 2 statutów sołectw – uchwały od Nr 111/15/10 do Nr 111/23/10 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Gminna Komisja Wyborcza w Nozdrzcu informuje o zarejestrowanych

KANDYDATACH  NA SOŁTYSA SOŁECTWA SIEDLISKA

I CZŁONKACH RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA SIEDLISKA

W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 17 MAJA 2015 ROKU

 

Kandydaci na sołtysa:

1. CICHOCKA Bernadeta Teresa, lat 56, wykształcenie średnie, zam. Siedliska

2. KOCIUBA Aleksander, lat 61, wykształcenie średnie, zam. Siedliska

Kandydaci do rady sołeckiej:

1.     BUŁDYS Marek, lat 63, wykształcenie zawodowe, zam. Siedliska

2.     CHRAPEK Krzysztof, lat 25, wykształcenie zawodowe, zam. Siedliska

3.     HABRAT Mariusz, lat 45, wykształcenie zawodowe, zam. Siedliska

4.     MISIEWICZ Józefa, lat 59,wykształcenie wyższe, zam. Siedliska

5.     MISIEWICZ Ryszard, lat 57,        wykształcenie zawodowe, zam. Siedliska

6.     RADOŃ Kazimierz, lat 60, wykształcenie zawodowe, zam. Siedliska

7.     SYCZ Tadeusz, lat 57, wykształcenie zawodowe, zam. Siedliska

8.     TATARZYN Władysława, lat 56, wykształcenie zawodowe, zam. Siedliska

9.     ZAWADZKI Krzysztof Stanisław, lat 56, wykształcenie średnie,
zam. Siedliska

10.   ZAWADZKI Zygmunt, lat 53, wykształcenie zawodowe, zam. Siedliska

            Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu

(-) Agnieszka Baran

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 13/08/2019
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2019-08-13 08:11:20 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 13/08/2019
Liczba wyświetleń