LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Zarządzenie Nr 67 2019 Wójta Gminy Nozdrzec

25/06/2019

  Zarządzenie Nr 67 2019 Wójta Gminy Nozdrzec


Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec

30/04/2019

Obwieszczenie o wydłyżeniu terminu zgłaszania kandydatów na Sołtysa Sołectwa Nozdrzec i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Nozdrzec


ZARZĄDZENIE NR 36/2015

03/11/2016

ZARZĄDZENIE NR 36/2015 WÓJTA GMINY NOZDRZEC Z DNIA 25 MARCA 2015 ROKU   w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Nozdrzec.   Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 […]


INFORMACJA WÓJTA GMINY NOZDRZEC z dnia 25 marca 2015 roku

03/11/2016

INFORMACJA WÓJTA GMINY NOZDRZEC z dnia 25 marca 2015 roku Działając na podstawie § 20 Uchwał Nr III/15/10 do Nr III/23/10  Rady Gminy Nozdrzec z dnia 27grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Nozdrzec podaje się do wiadomości publicznej numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych  utworzonych dla wyboru sołtysów i członków Rad […]


INFORMACJA WÓJTA GMINY NOZDRZEC z dnia 25 marca 2015 roku

03/11/2016

INFORMACJA WÓJTA GMINY NOZDRZEC z dnia 25 marca 2015 roku Działając na podstawie § 20 Uchwał Nr III/15/10 do Nr III/23/10  Rady Gminy Nozdrzec z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Nozdrzec podaje się do wiadomości publicznej liczbę członków rad sołeckich, wybieranych w wyborach Sołtysów i członków Rad Sołeckich, zarządzonych […]


ZASADY WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

03/11/2016

ZASADY WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ Wybory sołtysa i rady sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Kandydować na sołtysa oraz członka rady sołeckiej może każdy, kto posiada prawo wybierania, ma ukończone 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania sołectwa. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów Komitet wyborczy kandydata na sołtysa […]


OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOZDRZCU Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU

03/11/2016

O B W I E S Z C Z E N I E GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOZDRZCU Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU   o obsadzeniu mandatu sołtysa i członków rady sołeckiej.   Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 […]


OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOZDRZCU Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU

03/11/2016

O B W I E S Z C Z E N I E GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOZDRZCU Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU   o obsadzeniu mandatu sołtysa i członków rady sołeckiej.   Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 […]


OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOZDRZCU Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU

03/11/2016

O B W I E S Z C Z E N I E GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOZDRZCU Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU   o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członków rady sołeckiej.   Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca […]


OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOZDRZCU Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU

03/11/2016

O B W I E S Z C Z E N I E GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOZDRZCU Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członków rady sołeckiej. Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. […]