LogoLogo

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOZDRZCU Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU

03/11/2016

O B W I E S Z C Z E N I E

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOZDRZCU

Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU

 

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członków rady sołeckiej.

 

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.. zm.) oraz § 22 ust. 1  pkt 2 statutów sołectw – uchwały od Nr 111/15/10 do Nr 111/23/10 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Gminna Komisja Wyborcza w Nozdrzcu informuje o zarejestrowanych

 

KANDYDATACH  NA SOŁTYSA SOŁECTWA IZDEBKI RUDAWIEC

I CZŁONKACH RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA IZDEBKI RUDAWIEC

 

W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 17 MAJA 2015 ROKU

 

Kandydaci na sołtysa:

 1. CZAJA Józef, lat 64, wykształcenie zawodowe, zam. Izdebki
 2. ORGAN Mariusz  Józef, lat 37, wykształcenie zawodowe, zam. Izdebki

kandydaci do rady sołeckiej:

 1. BOCZAR Jan, lat 56, wykształcenie zawodowe, zam. Izdebki
 2. DMITRZAK Tadeusz, lat 51, wykształcenie zawodowe, zam. Izdebki
 3. GŁADYSZ Wanda, lat 64, wykształcenie podstawowe, zam. Izdebki
 4. HERBUT Władysław, lat 61, wykształcenie podstawowe, zam. Izdebki
 5. KISZKA Jan, lat 54, wykształcenie zawodowe, zam. Izdebki
 6. KORNAFEL Wiesław, lat 47, wykształcenie zawodowe, zam. Izdebki
 7. OGRODNIK Wiesław, lat 52, wykształcenie średnie, zam. Izdebki
 8. ORGAN Jan, lat 60, wykształcenie średnie, zam. Izdebki
 9. PIETRYKA Wiesław, lat 45, wykształcenie średnie, zam. Izdebki
 10. ŚCIBOR Stanisław, lat 52, wykształcenie zawodowe, zam. Izdebki

 

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu

 

(-) Agnieszka Baran

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 03/11/2016
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 03/11/2016
Liczba wyświetleń