LogoLogo

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOZDRZCU Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU

03/11/2016

O B W I E S Z C Z E N I E

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOZDRZCU

Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU

 

o obsadzeniu mandatu sołtysa i członków rady sołeckiej.

 

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1  pkt 6 i 7 statutów sołectw – uchwały od Nr 111/15/10 do Nr 111/23/10 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Gminna Komisja Wyborcza w Nozdrzcu informuje o obsadzeniu bez głosowania

 

MANDATU SOŁTYSA SOŁECTWA HŁUDNO

I CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA HŁUDNO

W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 17 MAJA 2015 ROKU

 

W wyznaczonym terminie zgłoszony został i zarejestrowany tylko jeden kandydat.

W związku z tym głosowania nie przeprowadza się a za wybranego
Sołtysem Sołectwa Hłudno uznaje się zgłoszonego Stanisława SZPIECHA

lat 40, wykształcenie średnie, zam. Hłudno.

 

W wyznaczonym terminie zgłoszonych zostało i zarejestrowanych pięciu kandydatów na członków rady sołeckiej. W związku z tym głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych

 

członkami Rady Sołeckiej Hłudno uznaje się zgłoszonych:

 

  1. Adama TOCZKA, lat 50, wykształcenie średnie, zam. Hłudno

2 . Witolda TOCZKA, lat 35, wykształcenie średnie, zam. Hłudno

  1. Grzegorza KUŹMIKA, lat 38, wykształcenie wyższe, zam. Hłudno
  2. Bogumiła  SZPIECHA, lat 47, wykształcenie zawodowe, zam. Hłudno
  3. Jana BARANA, lat 52, wykształcenie średnie, zam. Hłudno

 

Zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Sołtys.

 

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu

 

(-) Agnieszka Baran

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 03/11/2016
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 03/11/2016
Liczba wyświetleń