Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nozdrzec”

Rejestr Zmian:

  • 09/12/2019 o 10:39 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 09/12/2019 o 10:39 przez Andrzej Kłak