Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie pn. ,,Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej SN 15kV relacji Dynów – Sanok odcinek Hłudno – Izdebki na kablową”

Rejestr Zmian:

  • 19/11/2019 o 07:49 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 19/11/2019 o 07:49 przez Andrzej Kłak