Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2035R Brzozów-Wara z budową chodnika dla pieszych w km 11+537 – 11+565 wraz z przebudową istniejącego przepustu drogowego w km 11+554 na terenie działek o nr ewid. 4396/1, 6286 i 6630 położonych w miejscowości Izdebki”

Rejestr Zmian:

  • 15/10/2019 o 13:07 przez Andrzej Kłak
  • 15/10/2019 o 13:07 przez Andrzej Kłak (displayed above)