Obwieszczenie o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie wyrażenie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nozdrzec, gmina Nozdrzec”

Rejestr Zmian:

  • 18/12/2019 o 12:40 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 18/12/2019 o 12:40 przez Andrzej Kłak