Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji na ,,Budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY”

Rejestr Zmian:

  • 01/08/2017 o 09:11 przez Andrzej Kłak
  • 01/08/2017 o 09:11 przez Andrzej Kłak (displayed above)