Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa oświetlenia ulicznego w Wesołej – zadanie VII”

Rejestr Zmian:

  • 10/08/2020 o 13:21 przez Andrzej Kłak
  • 10/08/2020 o 13:21 przez Andrzej Kłak (displayed above)