Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa oświetlenia ulicznego w Nozdrzcu – zadanie V”

Rejestr Zmian: