Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wara, gmina Nozdrzec”

Rejestr Zmian:

  • 11/10/2019 o 11:24 przez Andrzej Kłak
  • 11/10/2019 o 11:24 przez Andrzej Kłak (displayed above)