LogoLogo

Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec o wydaniu decyzji administracyjnej

16/08/2022

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zawiadamia się, że w dniu 10.08.2022 r. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BRZ7107A, na działce nr ewid. 3012, położonej w miejscowości Izdebki, gmina Nozdrzec” w związku z wnioskiem odwoławczym strony postępowania, akta sprawy zostaną przekazane do Kolegium Odwoławczego w Krośnie.

Informację zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Nozdrzcu
  2. BIP
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 16/08/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 16/08/2022
Data ostatniej aktualizacji 16/08/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-08-16 13:26:58 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 16/08/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 16/08/2022
Data ostatniej aktualizacji 16/08/2022
Liczba wyświetleń