LogoLogo

OBWIESZCZENIE

03/11/2016

O B W I E S Z C Z E N I E

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOZDRZCU

Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU

o obsadzeniu mandatu sołtysa i członków rady sołeckiej.

 

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1  pkt 6 i 7 statutów sołectw – uchwały od Nr 111/15/10 do Nr 111/23/10 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Gminna Komisja Wyborcza w Nozdrzcu informuje o obsadzeniu bez głosowania

MANDATU SOŁTYSA SOŁECTWA WESOŁA

I CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA WESOŁA

W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 17 MAJA 2015 ROKU

 

W wyznaczonym terminie zgłoszony został i zarejestrowany tylko jeden kandydat.

W związku z tym głosowania nie przeprowadza się a za wybranego

Sołtysem Sołectwa Wesoła uznaje się zgłoszonego
Jarosława Stanisława DĄBROWSKIEGO

lat 39, wykształcenie średnie, zam. Wesoła.

W wyznaczonym terminie zgłoszonych zostało i zarejestrowanych pięciu kandydatów na członków rady soleckiej. W związku z tym głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych

 

członkami Rady Sołeckiej Wesoła uznaje się zgłoszonych:

1.  Józefa CZENCZKA, lat 72, wykształcenie podstawowe, zam. Wesoła

2 . Lesławę  BARAN, lat 57, wykształcenie wyższe, zam. Wesoła

3.  Romana DUDKA, lat 62, wykształcenie zawodowe, zam. Wesoła

4.  Witolda Kazimierza WINIARSKIEGO, lat 55, wykształcenie średnie, zam. Wesoła

5.  Augustyna KARNASA, lat 52, wykształcenie zawodowe, zam. Wesoła

 

Zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Wesołej.

 

            Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu

(-) Agnieszka Baran

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 03/11/2016
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 03/11/2016
Liczba wyświetleń