Ochotnicza Straż Pożarna w Izdebkach ogłasza przetarg nieograniczony pn. ,, Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebkach”

Rejestr Zmian: