LogoLogo

Ostatnio dodane informacje


Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nozdrzec- I półrocze 2019 r.

29/11/2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Ogłoszenie nr 655323 SIWZ z załącznikami


Przetarg nieograniczony pn. ,,Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nozdrzec”

15/11/2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Informacja z otwarcia ofert  OGŁOSZENIE SIWZ z załącznikami 


Przetarg nieograniczony pn. „ Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 188 000,00 zł (milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych i 00/100)”

14/11/2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert OGŁOSZENIE SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI Modyfikacja SIWZ


Przetarg nieograniczony pn. ,,Dostawa samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach”

31/07/2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ   Modyfikacja siwz Odpowiedź na zapytanie oferenta z dnia 01.08.2018 r. Ogłoszenie  SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 


Ochotnicza Straż Pożarna w Izdebkach ogłasza przetarg nieograniczony pn. ,, Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebkach”

25/07/2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie nr 594588 SIWZ z załącznikami samochód Informacja z otwarcia ofert


Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa kruszywa, cementu i stali zbrojeniowej na potrzeby Gminy Nozdrzec w roku 2018”

03/07/2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie nr 582596 SIWZ z załącznikami II


Zapytanie ofertowe na ,,Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Wesoła – Zadanie Nr 1, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej oraz SUW w Izdebkach – Zadanie Nr 2″

14/06/2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty SIWZ z załącznikami wodociągi Mapa Izdebki 1 Mapa Izdebki 2 Mapa Izdebki 3 Mapa Izdebki 4 Mapa Izdebki 5 Mapa Wesola 1 U Mapa Wesola 1 Mapa Wesola 2 Mapa Wesola 3 Mapa Wesola 4 Mapa Wesola 5 Mapa Wesola 6 Mapa Wesola 7 Mapa Wesola 8 Mapa Wesola 9 […]Przetarg nieograniczony pn. ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Nozdrzec”

19/02/2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie PSZOK SIWZ z załącznikami PSZOK Dokumentacja przedmiary SST