LogoLogo

Odpowiedź na pytanie oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane pn. „Remont drogi gminnej Wesoła – Magierów nr 115955R w km 0+000 do 0+075 oraz w km 0+091 do 2+816”

06/09/2023

Odpowiedź na pytanie oferentów

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 06/09/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 06/09/2023
Data ostatniej aktualizacji 06/09/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-09-06 13:44:50 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 06/09/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 06/09/2023
Data ostatniej aktualizacji 06/09/2023
Liczba wyświetleń