LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania „Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach”

05/01/2024

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania „Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach”


Ogłoszenie o zamówieniu „Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach”

21/12/2023

Ogłoszenie o zamówieniu „Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach” SWZ


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o odrzuceniu oferty w postępowaniu na roboty budowlane „Wymiana oświetlenia ulicznego na technologię LED na terenie Gminy Nozdrzec”

30/11/2023

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o odrzuceniu oferty w postępowaniu na roboty budowlane „Wymiana oświetlenia ulicznego na technologię LED na terenie Gminy Nozdrzec”


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nozdrzec w I półroczu 2024 roku”

29/11/2023

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nozdrzec w I półroczu 2024 roku”


Informacja z otwarcia ofert z postępowaniu na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nozdrzec w I półroczu 2024 roku”

27/11/2023

Informacja z otwarcia ofert z postępowaniu na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nozdrzec w I półroczu 2024 roku”Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na roboty budowlane „Wymiana oświetlenia ulicznego na technologię LED na terenie Gminy Nozdrzec”

09/11/2023

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na roboty budowlane „Wymiana oświetlenia ulicznego na technologię LED na terenie Gminy Nozdrzec”


Odpowiedzi na pytania oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane: „Wymiana oświetlenia ulicznego na technologię LED na terenie Gminy Nozdrzec”

06/11/2023

Odpowiedzi na pytania oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane: „Wymiana oświetlenia ulicznego na technologię LED na terenie Gminy Nozdrzec”


Odpowiedzi na pytania oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane: „Wymiana oświetlenia ulicznego na technologię LED na terenie Gminy Nozdrzec”

02/11/2023

Odpowiedzi na pytania oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane: „Wymiana oświetlenia ulicznego na technologię LED na terenie Gminy Nozdrzec”


Odpowiedź na pytania oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane: „Wymiana oświetlenia ulicznego na technologię LED na terenie Gminy Nozdrzec”

27/10/2023

Odpowiedź na pytania oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane: „Wymiana oświetlenia ulicznego na technologię LED na terenie Gminy Nozdrzec”