Logo

Ostatnio dodane informacje


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Dostawę używanego, średniego samochodu ratowniczo — gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach”

16/03/2023

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Dostawę używanego, średniego samochodu ratowniczo — gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach”


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nozdrzec, w miejscowościach: Izdebki, Wara, Nozdrzec, Siedliska i Wesoła z podziałem na części”

15/03/2023

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nozdrzec, w miejscowościach: Izdebki, Wara, Nozdrzec, Siedliska i Wesoła z podziałem na części”Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu

08/03/2023

Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu


Informacja z otwarcia ofert

08/03/2023

Szanowni Państwo, Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą”, przedstawia informację z otwarcia ofert postępowania. Otwarcie ofert na: Dostawa używanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach odbyło się w dniu […]

Informacja z otwarcia ofert na budowę gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu

23/02/2023

Szanowni Państwo, Zamawiający na podstawie § 18 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Urzędzie Gminy Nozdrzec, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wprowadzonego Zarządzeniem Nr 140/2022 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 02.12.2022 roku przedstawia informacje z otwarcia ofert postępowania. Otwarcie ofert na „Budowę gminnej […]