LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Odpowiedzi na pytania oferentów w postępowaniu „Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach”

18/09/2023

Odpowiedzi na pytania oferentów w postępowaniu „Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach”


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Remont drogi gminnej Wesoła – Magierów nr 115955R w km 0+000 do 0+075 oraz w km 0+091 do 2+816”

14/09/2023

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Remont drogi gminnej Wesoła – Magierów nr 115955R w km 0+000 do 0+075 oraz w km 0+091 do 2+816”


Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach.”

12/09/2023

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach.”


Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane pn. „Remont drogi gminnej Wesoła – Magierów nr 115955R w km 0+000 do 0+075 oraz w km 0+091 do 2+816”

12/09/2023

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane pn. „Remont drogi gminnej Wesoła – Magierów nr 115955R w km 0+000 do 0+075 oraz w km 0+091 do 2+816”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin — Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w miejscowości Nozdrzec”

18/07/2023

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin — Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w miejscowości Nozdrzec”Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nozdrzec”

10/07/2023

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.”Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nozdrzec”