Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Wójt Gminy Nozdrzec – Stanisław Żelaznowski

Sekretarz Gminy Nozdrzec – Agnieszka Baran

Skarbnik Gminy Nozdrzec – Stanisław Gierula

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej – Jan Bobola

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Anna Jarema

Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Dariusz Sawczak

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy – Katarzyna Dyrda

Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół – Urszula Pruszyńska – Czaja

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Eugeniusz Kwolek

Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Andrzej Kłak

Elżbieta Gierula – Inspektor w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu

Maria Potoczna – Inspektor w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu

Tatiana Chryń – Inspektor w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu

Dorota Pomykała – Inspektor w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu

Dyrektor ZS w Wesołej – Lesława Baran

Dyrektor ZS w Warze – Aleksander Fil

Dyrektor ZS w Hłudnie – Jan Gosztyła

Dyrektor SP Nr 2 w Wesołej – Józef Gratkowski

Dyrektor SP Nr 4 w Izdebkach – Artur Greczner

Dyrektor SP w Siedliskach – Józefa Misiewicz

Dyrektor SP w Nozdrzcu – Teresa Toczek

Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach – Agnieszka Woś

Dyrektor SP Nr 2 w Izdebkach – Anna Organ

Przewodniczący Rady Gminy Adrian Skubisz

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Stanisław Potoczny

Członkowie Rady Gminy:

Grzegorz Baran

Sylwester Bobola

Stanisław Dańko

Edward Duda

Grażyna Gładysz

Krzysztof Kurdziel

Piotr Ogrodnik

Anna Skórska

Stanisław Szpiech

Zbigniew Szpiech

Zygmunt Wawczak

Marian Zabój

Krzysztof Zawadzki

Rejestr Zmian: