Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Informujemy członków obwodowych komisji wyborczych o pierwszym posiedzeniu, które odbędzie się 18 czerwca 2020 r. w Domu Strażaka w Nozdrzcu.

Godz. 12.00 – członkowie komisji w Nozdrzcu, Hłudnie, Warze, Siedliskach, Hucie Poręby Izdebkach (nr 6).

Godz. 15.00 – członkowie komisji w Izdebkach (nr 7), Izdebkach Rudawcu, Wesołej, Wesołej Ujazdach, Wesołej Magierowie.

Rejestr Zmian:

  • 17/06/2020 o 12:56 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
  • 17/06/2020 o 12:56 przez Agnieszka Baran