LogoLogo

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu drugiej i trzeciej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec wraz z prognozą oddziaływania na Środowisko

15/10/2021

2 i 3 zmiana studium do wyłożenia część 1

2 i 3 zmiana studium do wyłożenia część 2

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 15/10/2021
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 15/10/2021
Data ostatniej aktualizacji 15/10/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2021-10-15 09:19:15 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 15/10/2021
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 15/10/2021
Data ostatniej aktualizacji 15/10/2021
Liczba wyświetleń