Rada

Przewodniczący Rady Gminy: Adrian Skubisz

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy: Stanisław Potoczny

Członkowie Rady Gminy:

Grzegorz BARAN

Sylwester BOBOLA

Stanisław DAŃKO

Edward DUDA

Grażyna GŁADYSZ

Krzysztof KURDZIEL

Piotr OGRODNIK

Stanisław POTOCZNY

Adrian SKUBISZ

Anna SKÓRSKA

Stanisław SZPIECH

Zbigniew SZPIECH

Zygmunt WAWCZAK

Marian ZABÓJ

Krzysztof ZAWADZKI

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W NOZDRZCU PEŁNI DYŻUR w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 10.00

Rejestr Zmian:

  • 02/01/2019 o 08:55 przez Agnieszka Baran
  • 02/01/2019 o 06:59 przez Agnieszka Baran (displayed above)