LogoLogo

Tryb i sposób zgłaszania niewłaściwego świadczenia usług przez firmę odbierającą odpady komunalne lub przez punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

16/09/2021

1) Właściciele nieruchomości powinni zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu, nie później jednak niż w terminie do 2 dni roboczych od dnia, w którym usługa została niewłaściwie wykonana;

2) Zgłoszenie winno nastąpić osobiście w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu, telefonicznie na numer telefonu 13 4398020, pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail -ugn@nozdrzec.pl;

3) zgłoszenie, o którym mowa w pkt 2 powinno zawierać dane niezbędne dla ustalenia okoliczności, w szczególności:

  • imię i nazwisko zgłaszającego,
  • adres nieruchomości dotyczącej reklamacji,
  • opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 16/09/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 16/09/2021
Data ostatniej aktualizacji 16/09/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-09-16 13:41:11 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 16/09/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 16/09/2021
Data ostatniej aktualizacji 16/09/2021
Liczba wyświetleń