Uchwała nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju

Rejestr Zmian:

  • 03/03/2020 o 06:52 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
  • 03/03/2020 o 06:52 przez Agnieszka Baran