LogoLogo

Uchwały podjęte na XLV sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 28 października 2022 r.

15/11/2022

Uchwała Nr XLV/420/2022 w zmian w budżecie gminy na rok 2022

Uchwała Nr XLV/421/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023

Uchwała Nr XLV/422/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023

Uchwała Nr XLV/423/2022 w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo – Gminnego „Partnerstwa Gmin i Powiatu Brzozowskiego”

Uchwała Nr XLV/424/2022 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Nozdrzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

Uchwała Nr XLV/425/2022 w sprawie „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nozdrzec na lata 2023 – 2027”

Uchwała Nr XLV/426/2022 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nozdrzec

Uchwała Nr XLV/427/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wesoła

Uchwała Nr XLV/428/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Izdebki z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Uchwała Nr XLV/429/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 15/11/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 15/11/2022
Data ostatniej aktualizacji 15/11/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-11-15 11:56:50 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 15/11/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 15/11/2022
Data ostatniej aktualizacji 15/11/2022
Liczba wyświetleń