LogoLogo

V zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

2019-01-09 12:45:12

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu zawiadamia, że 14 stycznia 2019 roku o godzinie 10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się V, zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec. Projekt porządku obrad:
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z 28 grudnia 2018 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności1) Uchwalenie budżetu gminy na rok 2019.
  • przedstawienie projektu budżetu przez wójta gminy,
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,
  • opinia i wnioski komisji budżetu i spraw gospodarczych,
  • stanowisko wójta gminy dotyczące wniosków komisji,
  • autopoprawki wójta gminy do projektu budżetu
  • dyskusja,
  • głosowanie autopoprawek wójta,
  • głosowanie uchwały.
  2) Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026.
  • przedstawienie projektu uchwały,
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • opinia komisji budżetu i spraw gospodarczych,
  • dyskusja,
  • głosowanie uchwały.
  3) Podjęcie uchwał w sprawie;
  • uchwalenia planu pracy rady gminy na rok 2019
  • zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019
  • powołania doraźnej Komisji Statutowej
  • delegowania przedstawicieli Gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
  • wprowadzenia zmian w uchwale własnej Nr X/92/07 z 27 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”.
   
 5. Podjęcie wniosków.
 6. Zakończenie.
Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 18 oraz do pobrania (pdf).
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 09/01/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 09/01/2019
Data ostatniej aktualizacji 09/01/2019
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2019-01-09 12:45:12 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 09/01/2019
Opublikował w BIP
Data opublikowania 09/01/2019
Data ostatniej aktualizacji 09/01/2019
Liczba wyświetleń