LogoLogo

VI zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

2019-02-11 09:58:12

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu zawiadamia, że w  13 lutego 2019 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec odbędzie się VI, zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec. Projekt porządku obrad: 1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. 2.    Zatwierdzenie porządku obrad. 3.    Przyjęcie protokołu sesji z dnia 14 stycznia. 4.    Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji. 5.    Informacja wójta dot. bieżącej działalności. 6.    Uchwalenie Statutu Gminy Nozdrzec. a)    opinie i wnioski, b)    podjęcie uchwały. 7.    Podjęcie uchwał w sprawie: 1)    zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 z w Izdebkach, 2)    zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałem Przedszkolnym w Izdebkach, 3)    zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski z Oddziałem Przedszkolnym w Izdebkach poprzez zmianę nazwy szkoły i adresu oraz ustalenie dwóch dodatkowych lokalizacji szkoły, 4)    zmian w budżecie gminy na rok 2019, 5)    przystąpienia do sporządzenia drugiej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec, 6)    przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Nozdrzec, Wesoła i Hłudno CZĘŚĆ I – WESOŁA, 7)    wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXV/314/2018 Rady Gminy w Nozdrzcu z 12.X.2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu ŚDS im. Anny w Izdebkach, 8)    wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w Warze, 9)    wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w Wesołej, 10)    wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w Wesołej, 11)    uchylenia uchwały własnej Nr XVIII/206/2017 z 28.IX.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej  Wesołej. 8.    Podjęcie wniosków. 9.    Zakończenie. Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz do pobrania.
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 11/02/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 11/02/2019
Data ostatniej aktualizacji 11/02/2019
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2019-02-11 09:58:12 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-02-11 09:57:54 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-02-11 09:36:11 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 11/02/2019
Opublikował w BIP
Data opublikowania 11/02/2019
Data ostatniej aktualizacji 11/02/2019
Liczba wyświetleń