Wójt

Wójt Gminy Nozdrzec mgr Stanisław Żelaznowski

 

tel. 13 43 98 020, e-mail: ugn@nozdrzec.pl

 

W sprawach skarg i wniosków Wójt przyjmuje strony w każdy poniedziałek w godzinach od 9.00 do 11.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, to strony są przyjmowane w pierwszym pracującym dniu tygodnia. W przypadku nieobecności Wójta skargi i wnioski przyjmuje Sekretarz Gminy lub inny wyznaczony przez Wójta pracownik.

Rejestr Zmian:

  • 28/12/2018 o 14:17 przez Agnieszka Baran
  • 28/12/2018 o 14:17 przez Agnieszka Baran (displayed above)