LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

30/10/2017

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2016.2147 ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. i rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Izdebki 2525 R-IVa-0,58

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 282,06
Izdebki 2514 R-IVb-0,22

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 51,04
Izdebki 3096 R-IVa-0,28

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 87,89
Izdebki 3719 R-IVa-0,29

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 91,03

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Urzędu Gminy w Nozdrzcu pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 20 listopada 2017 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz ogłoszenie na stronie internetowej gminy przez okres 21 dni (od 30 października 2017 r. do 20 listopada 2017 r.).

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 30/10/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 30/10/2017
Data ostatniej aktualizacji 30/10/2017
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2017-10-30 14:47:10 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 30/10/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 30/10/2017
Data ostatniej aktualizacji 30/10/2017
Liczba wyświetleń