LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 6 kwietnia

07/05/2019

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018. poz. 2207. z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wara 402 R-IVa-0,2605

R-IVb-0,2252

R-V-0,0609

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 156,29

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 30 maja 2019 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 06.05.2019 r. do 30.05. 2019 r.

Sporz. M. Szewczyk

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 07/05/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 07/05/2019
Data ostatniej aktualizacji 08/05/2019
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2019-05-08 09:27:10 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-05-07 11:00:07 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 07/05/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 07/05/2019
Data ostatniej aktualizacji 08/05/2019
Liczba wyświetleń