LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 28 września 2020 r.

29/09/2020

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020., poz. 65. z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Nozdrzec 492 R-IVb-0,1240
R-V-0,0744
Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 38,53
Nozdrzec 957 R-IIIb-0,0286
R-IVa-0,1482R-IVb-0,0780
Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 84,97
Nozdrzec 944 R-IVa-0,0584 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 20,56

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 20 października 2020 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 28.09.2020 r. do 20.10. 2020 r.

Sporz. M. Szewczyk

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 29/09/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 29/09/2020
Data ostatniej aktualizacji 29/09/2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-09-29 14:45:37 Zobacz
Agnieszka Baran 2020-09-29 14:44:39 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 29/09/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 29/09/2020
Data ostatniej aktualizacji 29/09/2020
Liczba wyświetleń