LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

12/01/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020. poz. 1990) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
 

Wesoła

 

951

R-IVb-0,74

R-V-0,03

N-0,10

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 195,14
 

8857

Ps-IV-0,07 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 16,61
967 R-Iab-0,04 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 14,08

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 1 lutego 2021 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 11.01.2021 r. do 01.02. 2021 r.

Sporz. M. Szewczyk

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 12/01/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 12/01/2021
Data ostatniej aktualizacji 12/01/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-01-12 08:07:57 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 12/01/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 12/01/2021
Data ostatniej aktualizacji 12/01/2021
Liczba wyświetleń