LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 12 marca 2020 r.

12/03/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020. poz. 1990) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Działka nr 7491/2, położona w Izdebkach, R-IVb – 0,02 ha, Ł-VI – 0,25 ha, nieobjęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego: 5,04 zł.

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 2 kwietnia 2021 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 12.03.2021 r. do 02.04. 2021 r.

Sporz. M. Szewczyk

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 12/03/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 12/03/2021
Data ostatniej aktualizacji 12/03/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-03-12 13:33:54 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 12/03/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 12/03/2021
Data ostatniej aktualizacji 12/03/2021
Liczba wyświetleń