LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 13 stycznia 2020 r.

13/01/2020

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018. poz. 2207. Ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wara 331 R-IVb-0,0766

R-V-0,0544

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 25,99
Wesoła 5187 R-IVa-0,39

R-IVb-0,40

R-V-0,04

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 259,67
Wesoła 7472/2 R-IVb-0,21 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 57,97
Wesoła 866 R-IVb-0,25 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 69,02
Wesoła 7011 R-IVa-0,03

R-IVb-0,21

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 69,17
Wesoła 7029 R-IVa-0,22 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 82,17
Wesoła 7650 R-IVa-0,08

Ps-V-0,15

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 40,84
Wesoła 7655 R-IVa-0,36 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 81,20
Wesoła 7815 R-IVa-0,10

R-IVb-0,16

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 81,52
Wesoła 7794 R-IVa-0,08

R-IVb-0,09

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 54,72
Wesoła 8374 Ps-IV-0,15 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 37,75
Wesoła 7148 R-IVb-0,04

R-V-0,22

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 30,69
Wesoła 7236 R-IVa-0,17 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 63,49
Wesoła 7013 R-IVa-0,18 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 67,23
Wesoła 7863 R-IVa-0,08 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 29,88
Wesoła 8970 R-IVa-0,13 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 48,55

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 4 lutego 2020 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia czynszu dzierżawnego oraz wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 13.01.2020 r. do 04.02.2020 r.

Sporz. M. Szewczyk

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 13/01/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 13/01/2020
Data ostatniej aktualizacji 13/01/2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-01-13 12:41:17 Zobacz
Agnieszka Baran 2020-01-13 12:40:31 Zobacz
Agnieszka Baran 2020-01-13 12:39:30 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 13/01/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 13/01/2020
Data ostatniej aktualizacji 13/01/2020
Liczba wyświetleń