LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 14 czerwca 2019 r.

17/06/2019

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018. poz. 2207. z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 5133 Ps-V-0,16

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 11,08
Wesoła 5156 Ps-V-0,12

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 8,31
Wesoła 5435 R-V-0,22

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 18,62

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 8 lipca 2019 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 14.06.2019 r. do 08.07. 2019 r.

Sporz. M. Szewczyk

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 17/06/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 17/06/2019
Data ostatniej aktualizacji 17/06/2019
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2019-06-17 10:34:40 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 17/06/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 17/06/2019
Data ostatniej aktualizacji 17/06/2019
Liczba wyświetleń