LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 14 maja 2019 r.

14/05/2019

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018. poz. 2207. z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 127 R-IVb-0,43

Ps-V-0,08

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 97,12
Wesoła 770 R-IVa-0,57

 

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 201,78
Wesoła 951 R-IVb-0,74

R-V- 0,03

N-0,10

 

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 196,16

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 4 czerwca 2019 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 14.05.2019 r. do 04.06. 2019 r.

Sporz. M. Szewczyk

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 14/05/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 14/05/2019
Data ostatniej aktualizacji 14/05/2019
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2019-05-14 12:43:38 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 14/05/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 14/05/2019
Data ostatniej aktualizacji 14/05/2019
Liczba wyświetleń