LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 16 maja 2018 r.

16/05/2018

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2016. 2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 5160 R-IVb-0,23
Ps-VI-0,02

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 50,77
Wesoła 5159 R-IVb-0,37

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 81,68
Wesoła 5168 R-IVb-0,20

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 44,15
Wesoła 5187 R-IVa-0,39

R-IVb-0,40

R-V-0,07

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 209,77

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 6 czerwca 2018 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni, od 16 maja 2018 r. do 6 czerwca 2018 r.

Sporz. M. Szewczyk

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 16/05/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 16/05/2018
Data ostatniej aktualizacji 16/05/2018
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2018-05-16 15:08:10 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 16/05/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 16/05/2018
Data ostatniej aktualizacji 16/05/2018
Liczba wyświetleń